Amerikan Koleji ve Amerikan Hastanesi

Amerikan Koleji ve Amerikan Hastanesi

1854 yılında Kayseri’de ilk Amerikan Misyon Merkezi kurulduktan sonra Kayseri ve çevresi Amerikalılar tarafından her yönü ile incelenmiş ve Talas’ta 1870 yılında bir uç istasyon kurulması kararlaştırılmıştır. Talas’ta ilk olarak 1871 yılında Amerikan Kız Mektebi açılmıştır. Merzifon İstasyonunda yetkili olan Henry Wingate’nin Talas’a gelmesiyle erkekler için ortaokul açılmıştır. Amerikan Koleji 1906 yılından başlanarak Mr. Wingate tarafından inşa ettirilmeye başlamış bu süreç 1908 yılına kadar sürmüş ve binalar tamamlandıktan sonra erkek okulu olarak hizmete başlamıştır. 1911’de erkek okulu kampüsü yurtlarla genişletilmiştir. I. Dünya Savaşı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Amerikalıların faaliyetleri durdurulmuş ve 1916 yılından sonra savaş sürecinde bütün binalar askeri hastane olarak kullanılmıştır. 1928 yılında Cumhuriyet hükümetinin izniyle ikinci olarak sadece Talas Amerikan Kolejinin Türkçe eğitim vermesi şartıyla Mr. Nilson tarafından faaliyetlerine devam ettirilmesine izin verilmiştir. Amerikan Okulu eğitim faaliyetlerini 1967 yılına kadar sürdürmüştür.
Amerikalıların faaliyetleri kapsamında sağlık hizmetleri ilk olarak Dr. William Dodd tarafından verilmiştir. Sağlık hizmetleriyle ilgili ilk raporlarda 1887 yılında Dr. W. Dodd tarafından verilmiştir. Eğitim faaliyetlerinin bitmesinin ardından 1972 yılına kadar sağlık hizmetlerini devam ettiren Amerikalıların varlıkları bu tarihten sonra azalarak sona ermiş ve faaliyetleri sonlanmıştır Yapı kompleksi 1978’den beri Erciyes Üniversitesi sosyal tesisleri olarak kullanılmaktadır.