Kız Mektebi

Kız Mektebi

Amerikalılar yaptıkları çevre tetkikleri sonucunda 1850 yılında Kayseri Misyonunun kurulması kararını almışlar ve 1854 yılında Kayseri Misyon Merkezi kurulmuştur.1870 yılında Talas uç istasyon olarak belirlenmiştir. Talas’ta açılan ilk Amerikan Okulu Talas’ın aşağı dolaylarında kurulan Kız Mektebidir. Cephe özellikleriyle gayri müslim mimarisinin anlayışını yansıtan bu bina, başlangıçta sadece kızlara kurs niteliğinde eğitim vermiş, daha sonraki süreçlerde yatılı duruma getirilmiştir. Öğrenci sayısının artması üzerine erkek bölümü de eklenmiştir. Binanın yetersiz gelmesi sebebiyle bu okul daha sonra Yukarı Mahalle’deki binasına taşınmıştır.