Esma Hanım Türbesi

Esma Hanım Türbesi

Türbe, Talas Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Cemil Baba Mezarlığı’nın batı köşesinde yer almaktadır. 1890 yılında Ali Saip Paşa tarafından annesi Esma Hanım adına yaptırılmıştır ve tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Sekizgen planlı bir yapı olan türbenin üzeri soğanvari bir kubbeyle örtülüdür. Sekiz kemer gözünün her birinde yuvarlak formda pencereler yer alır. Yuvarlak formlu pencerelerin altında taş şebekeli dikdörtgen formda pencereler bulunmaktadır.