Han Cami ve Sıbyan Mektebi

Han Cami ve Sıbyan Mektebi

Han Mahallemizde, Erhan Caddesi üzerinde yer almaktadır. 1899 yılında II. Abdülhamit Han zamanında Şeyhülislam Müsteşarı Derviş Efendi tarafından inşa edilmiştir. Caminin hüsn-ü hatları Hattatların Reisi Muhsinzade es-Seyyid Abdullah tarafından yazılmıştır. Camiye üçgen alınlıklı, düz lentolu kapıdan girilmektedir. Minaresi son cemaat mahallinin güneydoğusuna bitişik olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Kare plandaki harim mekânının üzeri sivri kemerlerle taşınan kubbeyle örtülüdür. Kubbe kasnağı yüksek tutularak kasnakta yuvarlak kemerli 12 pencere açılmıştır. Han Cami 19. yüzyıl barok tarzının karakteristiğindeki kalemişi motifleriyle süslenmiştir. Yapının alt katı Sıbyan Mektebi olarak kullanılmıştır.