Yaman Dede Cami ve Çarşısı

Tablakaya Mahallemizde, Karabey Sokak’ta yer almaktadır. 1886 yılında Sultan Abdülhamit döneminde Metropolit İonnis tarafından yaptırılmış olan bu kilise, Rum vatandaşların mübadele yoluyla Talas’ı terk etmesinden sonra 1925 yılında mülkiyetinin devredilmesi yoluyla camiye çevrilerek ibadete açılmıştır. Orijinalinde kilise olan yapı, haçvari (Transept) plan şemasında inşa edilmiştir. Narteks bölümü üç kemerle oluşturulmuştur. Narteks (Giriş) bölümündeki kemerlerin üzeri tonoz biçiminde örtülmüştür. Naos (Harim) bölümünde merkezi bir mekân oluşturulmuştur. Haçvari plan şemasındaki kilise, dört ayağın taşıdığı merkezi kubbeyle örtülüdür. Güney yönünde mihrap ve minber eklenerek yapı camiye çevrilmiştir. Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ve hayırseverlerin yardımlarıyla restore edilerek 2006 yılında hizmete açılmıştır. İlk inşasında Panaya Kilisesi olarak bilinen yapı, camiye çevrildikten sonra H.1321 (M.1924) Yeni Zafer Cami Şerifi olarak anılmış ve son olarak yapılan restorasyonu sonrasında Yaman Dede Cami adı verilmiştir. Yaman Dede Cami’nin  teras kısmının altında tol biçiminde düzenlenmiş dükkânlar mevcuttur. Restorasyonu sonrasında işlevsel hale gelen dükkânlar günümüzde kafeterya olarak hizmet vermektedir.