Ali Saip Paşa Caddesi

Ali Saip Paşa Caddesi

Ali Saip Paşa Caddesi, Kiçiköy Mahallemizde yer alan Gölbaşı Meydanı’ndan başlayarak uzanan, 19. yy kayıtlarında Ermeni, Rum ve Türklerden oluşan sosyal grupların birlikte yaşadığı ve bu varlığı mübadele dönemlerine kadar sürdürdükleri tarihi bir güzergahtır. Bu sosyal durumdan kaynaklı olarak zengin ve farklı mimari özelliklere sahip konut dokusu oluşmuştur. Cadde tarihi kentsel sit özelliklerinin yanında arkeolojik olarak da önemli değerlere sahip bir alandır. Evler cadde boyunca karşılıklı olarak sıralanarak dar bir koridor meydana getirmiştir. Cadde üzerinde evlerin yanında yaklaşık 2000 yıllık geleneksel yerleşme ve kaya oyma mekan kültürünün ürünü olan yer altı şehri, kilise, sarnıçlar ile bunların yanında cami, çeşme ve kuyular bulunmaktadır.