Stefana Rum Kilisesi

Stefana Rum Kilisesi

Reşadiye Mahallemizde, fabrika çıkmazında bulunmaktadır. Kilise, 1840 yılında inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan kilise, üç nefli olup bazilikal plânlıdır. Kırmızıya yakın kesme taştan
inşa edilmiştir. Orta nef diğerlerinden daha geniş tutulmuştur ve dörder sütunla bu neflerden ayrılmıştır. Doğu cephesinde bulunması gereken eksedra (yarım kubbe) formlu olduğu anlaşılan apsis
ve pastaforium mekânları tamamen yıkılmıştır. Orta nef tonozunun köşelerinde İncil yazarlarının sıva üzerine fresko olarak yapılmış betimlemeleri görülmektedir. Tonozun güneydoğu köşesindeki
betimlemede kartal tasviriyle birlikte işlenmiş İncil yazarı Yahya seçilebilmektedir. Diğer İncil yazarları simgeleriyle birlikte günümüze ulaşamamıştır. Kilisenin güneyindeki nişlerden birinin doğu
yüzüne Hagios Kristoforos betimlemesi işlenmişken, güney duvarda bir de sadece baş kısmı seçilebilen İsa tasviri yer almaktadır.