Ali Saip Paşa Cami ve Çeşmesi

Ali Saip Paşa Cami ve Çeşmesi

Ali Saip Paşa Cami, Kiçiköy Mahallemizde kendi adıyla bilinen sokağın girişinde bulunmaktadır. 1888 yılında Osmanlı Devleti Seraskeri Ali Saip Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camiye üçgen alınlığında Osmanlı Devleti arması bulunan kapıdan geçilerek girilmektedir. Harim kısmına üzerinde ta’lik hattıyla yazılmış 12 satırlık kitabesi bulunan kapıdan geçilerek girilmektedir. Cami, dikdörtgen planlıdır. Merkezinde sekiz pencereli kubbesi yer almaktadır. Kubbeyi dört ayağa oturan dört kemer taşımaktadır. Harim kısmı, sivri kemerlerle ayrılmış olan üç sahından oluşmaktadır. Orta sahın yan sahınlardan daha geniş tutulmuştur. Ön ve arka duvarlarında ikişer, yan duvarlarda ise üçer dikdörtgen biçimli penceresi bulunmaktadır.
Çeşme, Ali Saip Paşa Cami'nin avlu duvarına bitişiktir. Günümüzde de işlevsel olan çeşme, Ali Saip Paşa tarafından H.1304 (M.1886) tarihinde yaptırılmıştır. Çeşmenin ayna taşı ve kitabesi mermerdendir. Kitabe; sülüs hattıyla yazılmış, 6 bölümden oluşmaktadır. Çeşmenin cephesi yanlarda boydan boya sütunçelerle sınırlandırılmıştır.