Gölbaşı Meydanı

Gölbaşı Meydanı

Kiçiköy Mahallemizde, Atatürk bulvarı, Kazımpaşa Caddesi ve Ali Saip Caddesi’nin kesişiminde yer almaktadır. Şehrin en eski ortak alanlarından olan bu meydan adını bulunduğu alanın altında yer alan
büyük sarnıçtan almıştır. Talas Belediyesi tarafından meydan çevresinde oluşturulan rekreatif alan düzenlemeleriyle birlikte meydan, tarihi şehrimizin önemli nirengi noktalarından biri haline gelmiştir.
Ali Saip Paşa Konağı, çeşme ve sarnıç meydan çevresinde bulunan en önemli taşınmaz kültür varlıklarıdır. Ayrıca, pek çoğu 19. yüzyılda inşa edilmiş geleneksel konutların yoğun olarak yer aldığı
güzergâhlara açılan özelliğiyle Talas’ta kentsel sit alanının merkezinde yer almaktadır.