ALİ SAİP PAŞA KONAĞI

ALİ SAİP PAŞA KONAĞI

Tablakaya Mahallemizde, Hükümet Caddesi üzerinde, Merdivenli Sokak başında yer almaktadır. Konağın çıkmasındaki tarih kitabesinden 1882 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Konak bodrum kat,
zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak iç sofalı plan tipinde inşa edilmiştir.