Esma Hanım Çeşmesi

Esma Hanım Çeşmesi

Kiçiköy Mahallemizde Ali Saip Paşa Caddesi’nin aşağı meydan ile sonlandığı alanda bulunmaktadır. Çeşme nişi içerisinde yer alan kitabesine göre çeşmenin Ali Saip Paşa tarafından annesi Esma Hanım için H.1305 (M.1887) tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ayna taşı ve kitabesi mermer olan çeşmenin diğer kısımlarında kaba yonu ve kesme taşlar kullanılmıştır. Kitabesi sülüs hattıyla yazılmış 6 bölümden oluşmaktadır. Çeşmede ayna taşı etrafında yer alan bitkisel motiflerden başka süsleme unsuru bulunmamaktadır.