Ali Saip Paşa Meydan Çeşmesi

Ali Saip Paşa Meydan Çeşmesi

Kiçiköy Mahallemizde Ali Saip Paşa Sokağı girişinde yer almaktadır. Daha önce bulunduğu yerde bağımsız bir meydan çeşmesi iken 1968 yılında günümüzde bulunduğu yere taşınmıştır. Çeşme kitabesine göre H.1305 (M.1887) tarihinde Ali Saip Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Çeşmenin ayna taşı, kitabesi ve yalağı mermerden olup diğer bölümleri kesme taştandır. Çeşmenin cephesi yanlarda öne doğru çıkıntı yapan plastırlarla sınırlanırken üst kısım üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Çeşmenin barok tarzdaki süsleme unsurları cepheyi oldukça hareketlendirmiştir. İki bölümden oluşan çeşmenin dikdörtgen formdaki alt kısmında aynalığı, üst kısımda yer alan üçgen alınlığında ise sülüs hattıyla yazılmış 6 bölümden oluşan kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin alt kısmında piramidal dişler ve dentikül motifleriyle 5 kademeden meydana getirilmiş silme kuşağı çeşmenin cephesini ikiye ayırmaktadır. Mermer ayna taşı küçük bir çeşmeye benzetilmiştir. Meydan çeşmesi cephe niteliğiyle Kayseri çeşmeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.