Okutan Konağı (Konak Restoran)

Okutan Konağı (Konak Restoran)

Harman Mahallemizde yer almaktadır. Orta sofalı geleneksel Türk evleri plan tipinde bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak inşa edilen yapı 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Okutan
Konağı, Talas’ın tarihi dokusunda önemli bir yere sahiptir ve geleneksel sivil mimarlık örneği yapılarımızın en önemlilerindendir. Bu yönüyle Okutan Konağı geleneksel konutlarımızın odağında
yer alan bir yapıdır. Uzunca bir dönem atıl vaziyette kalan yapı Talas Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiştir. 2009 yılında restorasyonu
tamamlandıktan sonra hizmete açılan yapı günümüzde restoran olarak hizmet vermektedir.