Kazım Paşa Caddesi

Kazım Paşa Caddesi

Harman Mahallemizde Kuzey-güney yönünde uzanan cadde, Harman ve Gölbaşı Meydanlarını birbirine bağlamaktadır. Tarihi kentsel sit alanı içerisinde önemli yol güzergahlarındandır. Cadde üzerindeki geleneksel konut dokusunu oluşturan ana yapı malzemesi taştır. Geleneksel nitelikli konutlar, cadde boyunca karşılıklı olarak sıralanarak bir koridor meydana getirmiştir. Dr. Behçet Konağı, Cemil Baba Evi ve Müsteşar Caddeleri bu güzergâh üzerinde yer almaktadır.