Harman Cami ve Çeşmesi

Harman Cami ve Çeşmesi

Harman Mahallemizde meydanda yer almaktadır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1860 yılında Abdülmecid döneminde tamir ettirildiği tamir kitabesinden anlaşılmaktadır. Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planda kesme taştan inşa edilmiştir. Harim, son cemaat yeri ve avlu bölümleriyle caminin hemen yanında yer alan çeşmeden oluşur. Son cemaat bölümü üç gözlüdür. Çeşme son cemaat yerine bitişiktir. Harim bölümüne giriş kapısının üzerinde yer alan kitabesinin üzerinde Halife Abdülmecid’in tuğrası yer alır.