Hacı Ahmet Efendi Çeşmesi

Hacı Ahmet Efendi Çeşmesi

Han Mahallemizde Han Cami’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Kitabesine göre H.1303/M.1885 yılında inşa ettirilmiştir. Eserin kitabesinde mermer diğer tüm bölümlerinde kaba yonu ve kesme taş kullanılmıştır.