Esvak-i Sultani

Esvak-i Sultani

Esvak-i Sultani, Talas’ta iş yeri, dükkan, üretim atölyeleri ve mağazaların bulunduğu alandır. Han önü Çarşısı, Uzun Çarşı Caddesi, Karaman Bayırı ve Çardak Başı güzergahları bu alan ile bağlantılıdır. Bu güzergâh ve çevresi 19. yüzyılda Kayseri çevresinin ve Talas’ın önemli ticari alanı durumundadır. Küçük atölye ve dükkânların bulunduğu bu alanda saraç, semerci, nalbant, demirci, kuyumcu gibi pek çok meslek koluna ait işletmenin imalat ve satış yaptığı, 19. yüzyıl kayıtlarına göre de yaklaşık 200’ün üzerinde dükkânın yer aldığı bir alandır. Bu dönemlerde bu bölgenin ticari öneminden dolayı, bu alan “Esvak-i Sultani” diye anılmıştır. Bu ifade devlet çarşısı anlamına gelmektedir.