Ali Saip Paşa Hamamı

Ali Saip Paşa Hamamı

Han Mahallemizde, Erhan Caddesi üzerinde Han Cami’nin karşısında yer almaktadır. Hamamın kitabesi yoktur. Ancak vakfiyesinde Ali Saip Paşa tarafından 1887–1889 yıllarında yaptırıldığı belirtilmiştir. Hamam kare planlı olup kesme taştan inşa edilmiştir. Yapının giriş kapısı kuzey cephesinde bulunmaktadır. Soyunmalık kısmına eski kapıdan doğrudan girilirmiş. Soyunmalık kısmı üç pencere ile aydınlatılmaktadır. Sıcaklık kısmı merkezi planlı, tek eyvanlı, köşe halvetlidir. Sıcaklık bölümü kubbelerdeki küçük ışık gözleri ile aydınlatılmaktadır. Yapının üst örtüsünü tonoz ve kubbeler oluşturmaktadır. Bu özellikleriyle Ali Saip Paşa Hamamı uzunca bir dönem hizmet vermiş ancak günümüzde kullanılmamaktadır.