Üç Azizler (Agia Triada) Kilisesi

Üç Azizler (Agia Triada) Kilisesi

İlçemize bağlı Endürlük Mahallemizde bulunmaktadır.1835 yılında inşa edilmiştir. Orjinal kitabesi Karamanlıcadır. Doğu-batı doğrultusunda kurulmuş olan yapı, tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Kilise hacvari planda, apsise dik üç nefli olup, yapının etrafı yüksek bir avlu duvarı ile çevrilmiştir. Avlunun batı tarafında çan kulesi yer almaktadır. Fresklerinde dökülmeler görülen kilisenin üçgen alınlıkları ve üçlü açıklık düzenlemeleri dikkat çekicidir. Yapı günümüzde büyük oranda tahrip olmuş durumdadır ve kullanılmamaktadır.