Somuncu Baba Cami ve Çilehanesi

Somuncu Baba Cami ve Çilehanesi

İlçemize bağlı Akçakaya Mahallemizde yer almaktadır. H. 1225/M. 1810-1811 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin tarihi hakkında daha detaylı bilgi edinilebilecek büyük kitabesinin üzerindeki yazılar eriyerek deforme olduğu için herhangi bir ibare okunamamaktadır. Cami, dıştan dikdörtgen planda olup içten kubbelidir. Camiye bitişik tek şerefeli, tek minaresi bulunmaktadır. Kaya oyma mekânlar cami de ve çevresinde oldukça dikkat çekmektedir. Kaya Oyma kültürünün Talas ve çevresinde tarihin çok eski dönemlerine kadar uzandığı bilinmektedir. Caminin inşasından daha önceye tarihlendirilen bu kaya oyma mekânlar cami müştemilatına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Karanlık ve münzevi havasından dolayı bazı kaya oyma mekânlar çilehane olarak değerlendirilmiştir.
Akçakaya’da doğan Hamid b. Musa el- Kayseravi Somuncu Baba adıyla anılmıştır. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır. Horasan erenlerinden Şemseddin Musa’nın oğlu olan
Şeyh Hamid peygamber soyundan olup Seyyid’dir. Aksaray ve Bursa’da da yaşamıştır. Malatya’nın Darende ilçesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Medfun olduğu türbe de Darende ilçesindedir.