Direkli Cami

Direkli Cami

İlçemize bağlı Akçakaya Mahallemizde Şeyh Hamit Sokakta yer almaktadır. Cami kuzey güney doğrultuda uzanan bir harim mekânı ile kuzeyde üç bölmeli bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. Ahşap direklere oturan dekoratif bağdadi kemerlerin yüzeyine madalyon içinde maşallah yazısı ve H.1271/M.1855 tarihi işlenmiştir. Kuzey cephenin ortasına yerleştirilen giriş basık kemerli giriş kapısının üzerinde sıva üzerine kalem işi boyayla yapılmış vazo içinde kıvrımdal ve çiçek betimlemesi gözlenir. Yapının kuzeydoğu köşesinden merdivenle ulaşılan köşk minaresi çatının kuzeydoğu köşesine inşa edilmiş olup, dört taş sütuna atılan dekoratif kemerlerin taşıdığı bir külaha sahiptir ve külah içine boyayla yazılmış ibarelerden 1931 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Caminin kuzey-güney doğrultusundaki harimi, mihraba dik üç sahınlıdır. Yapının ahşap kirişlemeleri harim mekânındaki 6 sütunla taşınmaktadır.