Rıfat Parlak Konağı

Tablakaya Mahallemizde Çağlayan Sokak’ta yer almaktadır. Talas’ta geleneksel konut kültürünün 19. yy karakteristiğini yansıtan önemli konut örneklerindendir.