Salih Ağa Çeşmesi

Salih Ağa Çeşmesi, Tablakaya Mahallemizde, Çeşme Sokağın hemen girişinde yer almaktadır. H.1344 (M.1926) senesinde Balcı Halil oğlu Salih Ağa tarafından yaptırılmıştır. Dairevi formda kitabesi çeşmenin üçgen alınlığının ortasında yer alır. Kitabesi nesih hattıyla beyaz mermer üzerine işlenmiştir. Çeşmenin sonlandığı taç kısmı antik devir yapılarının giriş cepheleri gibi düzenlenmiştir. Çeşmenin kemer kavsarasında siyah-beyaz mermer kullanılmıştır. Cumhuriyetin erken dönemlerinde inşa edilmesine rağmen bütün bu unsurlarıyla barok dönem etkileriyle inşa edilmiş ve Tablakaya Meydanı’nın simge yapılarından birisi olmuştur.