Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi

Tablakaya Mahallemizde, Muammer Bey Caddesi’nde yer almaktadır. Yapı, 1850 yılında geleneksel Türk Evi karakteristiğinde inşa edilmiştir. 1890’lı yıllara doğru kısmen yıkılan konak, gayri müslim bir kullanıcı tarafından satın alınmış ve onarılmıştır. Bu onarımda konağın belli kısımlarına gayri müslim mimariye ait unsurlar eklenmiştir. 1924-1925 yıllarında mübadele dolayısıyla kullanıcıları Talas’ı terketmiştir. Bu sebeple konak hazineye devredilmiş ve 1927 yılında yapılan açık artırmada Alaybeyzade Osman Ağa tarafından alınmıştır. Uzunca bir süre Alaybeyler tarafından kullanılan konak, 1974 yılında Kürtüncüzadeler tarafından satınalınmıştır.

Konak, Talas’ın asırları aşan geçmişi ve köklü kültürel miras potansiyeli içerisinde,  tarihi kent kimliğini yansıtan geleneksel konut kültürünün en önemli örneği durumundadır. Taş, ahşap ve kalemişi süslemelerinin en estetik örneklerinin yer aldığı yonu taşından inşa edilmiş 3 kattan oluşan konakta; 2 sofa, 8 oda, 2 tokana ( mutfak), 6 şerbetlik, 3 tuvalet,  3 tol (mahsen) ve 1 şirane bulunmaktadır.

1979 yılında korunması gerekli eski eser olarak tescil edilen konak, 2007 yılında Talas Belediyesi tarafından kamulaştırılmış ve 2011 yılında restore edilmiştir. Onarımı sonrasında ziyarete açılan konak, günümüzde“Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi” adıyla hizmet vermektedir.