Tablakaya Mahallesi

 • Kız Mektebi

  Amerikalılar yaptıkları çevre tetkikleri sonucunda 1850 yılında Kayseri Misyonunun kurulması kararını almışlar ve 1854 yılında Kayseri Misyon Merkezi kurulmuştur.1870 yılında Talas uç istasyon olarak belirlenmiştir. Talas’ta açılan ilk Amerikan Kız Mektebi Miss Sarah Closson tarafından Aşağı Talas dolaylarında 1871 yılında kurulmuştur. Öğrenci sayısının artması sebebiyle 1873 yılında mektep, yeni bir binaya taşınmıştır. Cephe özellikleriyle gayri müslim mimarisinin anlayışını yansıtan bu bina, başlangıçta sadece kızlara kurs niteliğinde eğitim vermiş, daha sonraki süreçlerde yatılı duruma getirilmiştir. Binanın yetersiz gelmesi sebebiyle bu okul daha sonra Yukarı Mahalle’deki

  Devamını Oku
 • Okutan Konağı (Konak Restoran)

  Harman Mahallemizde yer almaktadır. Orta sofalı geleneksel Türk evleri plan tipinde bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak inşa edilen yapı 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Okutan
  Konağı, Talas’ın tarihi dokusunda önemli bir yere sahiptir ve geleneksel sivil mimarlık örneği yapılarımızın en önemlilerindendir. Bu yönüyle Okutan Konağı geleneksel konutlarımızın odağında
  yer alan bir yapıdır. Uzunca bir dönem atıl vaziyette kalan yapı Talas Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiştir. 2009 yılında restorasyonu
  tamamlandıktan sonra hizmete açılan yapı günümüzde restoran olarak hizmet vermektedir.

  Devamını Oku
 • Yaman Dede Cami ve Çarşısı

  Tablakaya Mahallemizde, Karabey Sokak’ta yer almaktadır. 1886 yılında Sultan Abdülhamit döneminde Metropolit İonnis tarafından yaptırılmış olan bu kilise, Rum vatandaşların mübadele yoluyla Talas’ı terk etmesinden sonra 1925 yılında mülkiyetinin devredilmesi yoluyla camiye çevrilerek ibadete açılmıştır. Orijinalinde kilise olan yapı, haçvari (Transept) plan şemasında inşa edilmiştir. Narteks bölümü üç kemerle oluşturulmuştur. Narteks (Giriş) bölümündeki kemerlerin üzeri tonoz biçiminde örtülmüştür. Naos (Harim) bölümünde merkezi bir mekân oluşturulmuştur. Haçvari plan şemasındaki kilise, dört ayağın taşıdığı merkezi kubbeyle örtülüdür. Güney yönünde mihrap ve minber eklenerek

  Devamını Oku
 • Yaman Dede Kimdir

  1887 yılında Rum bir ailenin çocuğu olarak Talas’ta doğmuştur. Asıl adı Diyamandi’dir. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Kastamonu’ya göç etmişler ve Lise eğitimini Kastamonu’da tamamlamıştır. 21 yaşında Müslüman olmuştur. Ancak uzun yıllar bu durumu ailesinden bile gizlemiştir. 1909 yılında İstanbul’a gitmiş ve burada asıl mesleği olarak avukatlık yapmıştır. Bunu yanı sıra imam hatip okullarında ve enstitülerde Arapça, Farsça ve Edebiyat dersleri vermiştir. Soyadı kanunu çıkması sonrası Keçeoğlu soyadını almış, 1942 yılında Mehmet Abdülkadir adını alarak resmen Müslüman olmuştur. 3 Mayıs 1962 yılında “Ölüm asude bir bahardır” diyerek vefat etmiştir.

  Devamını Oku
 • Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi

  Tablakaya Mahallemizde, Muammer Bey Caddesi’nde yer almaktadır. Yapı, 1850 yılında geleneksel Türk Evi karakteristiğinde inşa edilmiştir. 1890’lı yıllara doğru kısmen yıkılan konak, gayri müslim bir kullanıcı tarafından satın alınmış ve onarılmıştır. Bu onarımda konağın belli kısımlarına gayri müslim mimariye ait unsurlar eklenmiştir. 1924-1925 yıllarında mübadele dolayısıyla kullanıcıları Talas’ı terketmiştir. Bu sebeple konak hazineye devredilmiş ve 1927 yılında yapılan açık artırmada Alaybeyzade Osman Ağa tarafından alınmıştır. Uzunca bir süre Alaybeyler tarafından kullanılan konak, 1974 yılında Kürtüncüzadeler tarafından satınalınmıştır.

  Konak, Talas’ın a

  Devamını Oku
 • Eski Belediye Binası

  Tablakaya Mahallemizde Cumhuriyet meydanında yer almaktadır. 1955-1960 yılları arasında inşa edilmiştir. İlk dönemlerinde gençlik kulubü ve tiyatro olarak değerlendirilmiş olan yapı daha sonra Talas Belediyesi hizmet binası olarak kullanılmıştır. Talas Belediye başkanlığının yeni binasına taşınmasından sonra bir dönem askerlik şubesi tarafından kullanılmıştır. Askerlik şubesinin de taşınmasıyla gençlik merkezi olarak, sosyal aktivetelerde değerlendirilmiştir. Yapı günümüzde Talas Belediyesi tarafından işlevsel olarak kullanılmaktadır.

   
  Devamını Oku
 • Salih Ağa Çeşmesi

  Salih Ağa Çeşmesi, Tablakaya Mahallemizde, Çeşme Sokağın hemen girişinde yer almaktadır. H.1344 (M.1926) senesinde Balcı Halil oğlu Salih Ağa tarafından yaptırılmıştır. Dairevi formda kitabesi çeşmenin üçgen alınlığının ortasında yer alır. Kitabesi nesih hattıyla beyaz mermer üzerine işlenmiştir. Çeşmenin sonlandığı taç kısmı antik devir yapılarının giriş cepheleri gibi düzenlenmiştir. Çeşmenin kemer kavsarasında siyah-beyaz mermer kullanılmıştır. Cumhuriyetin erken dönemlerinde inşa edilmesine rağmen bütün bu unsurlarıyla barok dönem etkileriyle inşa edilmiş ve Tablakaya Meydanı’nın simge yapılarından birisi olmuştur.

   
  Devamını Oku
 • Akif Gömeç Konağı

  Tablakaya Mahallemizde, Hükümet Caddesi üzerinde, Merdivenli Sokak başında yer almaktadır. Konağın çıkmasındaki tarih kitabesinden 1882 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Konak bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak iç sofalı plan tipinde inşa edilmiştir.

   

   
  Devamını Oku
 • Rıfat Parlak Konağı

  Tablakaya Mahallemizde Çağlayan Sokak’ta yer almaktadır. Talas’ta geleneksel konut kültürünün 19. yy karakteristiğini yansıtan önemli konut örneklerindendir.

   
  Devamını Oku
 • Karakullukçu Evi

  Tablakaya Mahallemizde Çağlayan Sokak’ta yer almaktadır. Geleneksel Talas evleri karakteristiğini yansıtan önemli konut örneklerindendir. Yapının mimari detayları aynı zamanda Talas’ta geleneksel yaşam kültürünün anlaşılmasını da sağlamaktadır. Günümüzde Karakullukçu ailesi tarafından kullanılmaktadır.

   
  Devamını Oku